Sharda Cropchem Ltd. iz Indije, ima osnovnu delatnost u oblasti sredstava za zaštitu bilja. Bračni par R.V. Bubna i Sharda R. Bubna osnovali su kompaniju 1987. godine. Od osnivanja pretežna delatnosti je bila usmerena na generičke aktivne supstance za upotrebu u zaštiti bilja. Sharda Cropchem Ltd. ima stabilnu poziciju na globalnom tržištu sredstava za zaštitu bilja i neprestano se razvija. Glavno sedište kompanije je u Mumbaiju u Indiji. Kompanija poseduje dobro razvijenu mrežu predstavništva u 80 država širom sveta. Od 2013.g. se nalazi na berzi hartija od vrednosti NSE u Indiji. Sharda Cropchem Ltd. trenutno sprovodi snažno širenje na evropsko tržište.