COMRADE je sistemičnim fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice i paleži klasa u usevu pšenice i pegavosti lista u usevu šećerne repe.

Primenom COMRADE fungicida produžava se vegetacija “greening efekat” što za rezulat ima povećanje hektolitarske mase, prinosa i kvaliteta zrna.

 Kombinacija aktivnih materija azoksistrobin i ciprokonazol, iz različitih hemijskih fungicidnih grupa sa drugačijim mehanizmima delovanja koji se međusobno dopunjuju, omogućava se širok spektar delovanja.

Primena fungicida COMRADE

Usev / Zasad Količina primene Za suzbijanje prouzrokovača Vreme primene Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja (interval)
Pšenica 1 l/ha pepelnicа
(Erysiphae graminis)
u fazi vlatanja, klasanja i cvetanja 200 – 400 45 dana dva puta (-)
palež klasa
(Fusarium spp.)
od kraja klasanja do punog cvetanja (faze 59-64 BBCH skale)
Šećerna repe 0,75 l/ha pegavost lista (Cercospora beticola) -prvi tretman treba izvršiti nakon pojave simptoma
-drugi u zavisnosti od uslova za širenje oboljenja
300 – 400 42 dana dva puta (21)

Download: