FIGHTER je folijarni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u zasadu vinove loze i čađave pegavosti lista i krastavosti plodova u zasadu jabuke.

Ukoliko padne kiša u roku manjem od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena, te se preporučuje ponavljanje tretmana. FIGHTER ima širok spektar delovanja zbog čega je podesan da se kombinuje sa drugim sistemičnim fungicidima. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid, pošto ima delovanje na više različitih mesta.

Primena fungicida FIGHTER

Usev / Zasad Količina primene Za suzbijanje prouzrokovača Vreme primene Utrošak vode l/ha Karenca Broj tretiranja (interval)
Vinova loza 1,25 – 2,4 kg/ha plamenjača (Plasmopara viticola) preventivno a najkasnije po ostvarivanju uslova za infekciju protiv sekundarnih zaraza tokom intezivnog porasta vinove loze (faze 13/53 BBCH skale) 1.000 35 dana četiri puta (7-10)
Jabuka 1,25 kg/ha čađava pegavost lista i krastavost plodova (Venturia inaequalis) preventivno u periodu ostvarivanja primarnih zaraza počev od stadijuma mišjeg uva pa do stadijuma kad je plod dostigao 80 % veličine (BBCH 10/78 skale) 1.000 21 dan tri puta (7-10)

Download: