MICLO je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice u zasadu vinove loze i jabuke.

Prvi redovni tretman protiv pepelnice uglavnom je pre prvog tretmana protiv plamenjače. Zbog svoje sistemičnosti MICLO brzo prodire u biljku te ga kiša ne može isprati. Preparat se translocira brže i više u akropetalnom nego u bazipetalnom smeru što omogućava zaštitu novonastalih biljnih organa između dva tretiranja.

Primena fungicida MICLO

Usev / Zasad Količina primene Za suzbijanje prouzrokovača Vreme primene Utrošak vode l/ha Karenca Broj tretiranja (interval)
Vinova loza 0,1125 — 0,225 l/ha pepelnica (Uncinula necator) preventivno i po pojavi prvih simptoma od faze tri razvijena lista do početka formiranja plodova (faze 13-71 BBCH skale) 800 – 1.000 35 dana četiri (14-21)
Jabuka 0,015 % pepelnica (Podosphaera leucotricha) preventivnim tretiranjem od fenofaze kada su prvi listovi vidljivi (faza mišjih ušiju) do faze obrazovanja plodova (faze 10-78 BBCH skale) 600 – 1.000 35 dana tri (14-21)

Download: