PRAKTIS je sistemičnim fungicid sa kurativnim, protektivnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista, rđe i paleži klasa u usevu pšenice i prouzrokovača bele truleži u usevu uljane repice.

Najefikasnija primena fungicida PRAKTIS postiže se preventivnim tretiranjem.

Da bi se izbegao razvoj rezistentnosti, preporučuje se:

  • upotrebu pre svega u preventivne svrhe
  • ne koristiti u dozama koje nisu preporučene

Primena fungicida PRAKTIS

Usev / Zasad Količina primene Za suzbijanje prouzrokovača Vreme primene Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja (interval)
Pšenica 0,8 l/ha

sive pegavosti lista (Septoria spp.),

rđe (Puccinia spp.) i

paleži klasa (Fusarium spp.)

od faze potpuno razvijenog lista zastavičara do faze zadebljanja donjeg dela lista (BBCH 39-49) 200 – 500 35 dana dva puta (14)
od faze kada je 30% cvetova otvoreno do potpune faze cvetanja (BBCH 53-65).
Uljana repica 0,7 l/ha bela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
od početka do kraja faze cvetanja (BBCH 60-69) 200 – 500 56 dana dva puta (14)

Download: