SHURE je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i antisporulativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u zasadu vinove loze.

Relativno brzo prodire u biljno tkivo i usvaja se u roku nekoliko sati nakon primene. Ukoliko padne kiša u roku manjem od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena, te se preporučuje ponavljanje tretmana. Ne primenjivati tokom izrazito sunčanog i toplog vremena. SHURE je na bazi dve aktivne supstance iz različitih fungicidnih hemijskih grupa čiji mehanizmi delovanja se međusobno dopunjuju: Folpet iz hemijske grupe ftalimidi: nesistemični folijarni fungicid sa protektivnim delovanjem, inhibira deobu ćelija. Dimetomorf pripada grupi amida karboksilne kiseline ili CAA fungicid: sistemični folijarni fungicid sa protektivnim, kurativnim i antisporulativnim delovanjem, inhibira sintezu lipida.

Primena fungicida SHURE

Usev / Zasad Količina primene Za suzbijanje prouzrokovača Vreme primene Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja (interval)
Vinovа lozа 1,5 kg/ha plamenjačа (Plasmopara viticola) preventivno protiv sekundarnih zaraza tokom faze intenzivnog porasta (faze 13/53-81 BBCH skale) 800-1.000 35 dana četiri (7-10)

Download: