TEBUSHA 25% EW je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice u zasadu vinove loze i u usevu pšenice, čađave pegavosti lista i krastavosti plodova u zasadu jabuke i sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova u zasadu višnje.

TEBUSHA 25% EW sprečava razvoj većeg broja gljiva. Brzo se apsorbuje u vegetativne delove biljke i transportuje akropetalno (naviše). Inhibira biosintezu ergosterola u ćeliji gljive.

Primena fungicida TEBUSHA 25% EW

Usev / Zasad Količina primene Za suzbijanje prouzrokovača Vreme primene Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja (interval)
Vinova loza 0,4 l/ha pepelnica (Uncinula necator) od četiri lista do šarka bobica (fenofaze 14-83 BBCH skale) 600 – 1.000 21 dan tri (14 – 21)
Jabuka 0,7 l/ha čađava pegavost lista i krastavost plodova (Venturia inaequalis) od stadijuma mišjeg uva pa dok plod ne dostigne 80 % veličine (fenofaze 10-78 BBCH skale) 600 – 1.000 21 dan tri (7 -10)
Višnja 0,75 l/ha sušenje cvetova i grančica i mrke truleži plodova (Monilia laxa) Jenim tretiranjem od početka cvetanja do punog cvetanja (BBCH 61-63) ili sa dva tretiranja: prvo tretiranje u fazi cvetnog balona (faza 59 BBCH skale) i drugo od faze punog cvetanja do faze precvetavanja (fenofaze 65/67 BBCH skale) 600 – 1.000 21 dan dva (7 – 10)
Pšenica 1 l/ha pepelnica (Blumeria graminis f.sp. tritici) tokom vlatanja, klasanja i cvetanja pšenice (fenofaze 30-69 BBCH skale) 300 21 dan dva (14 – 21)

Download: