BASICO 480 SL je selektivni sistemični (translokacioni) folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Optimalno vreme za tretiranje herbicidom BASICO 480 SL je na temperaturi između 10 °C i 25 °C. Ne tretirati u vreme kada se očekuju noćni mrazevi. Obratiti pažnju na razvojnu fazu kukuruza jer kašnjenje u primeni može izazvati fitotoksičnost na usevu.

U cilju proširenje spektra delovanja na uskilisne korove preporučuje se primena sa herbicidom RINCOR.

Primena herbicida BASICO 480 SL

Usev Količina primene Vreme primene – korov Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
Kukuruz 0,5 – 0,7 l/ha posle klijanja i nicanja korova (2-6 listova) u fazi do 5 listova (faza 10-15 BBCH skale) 200-400 OVP jednom

Download: