BUZZIN 70 WG je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid sa kontaktnim delovanjem i rezidualnom aktivnošću za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u soji i krompiru. Apsorbuje korenom i ksilemom i transportuje u nadzemne delove biljke.

Nakon primene izbegavati narušavanje površinskog sloja zemljišta jer može umanjiti njegovu efikasnost i povećati opasnost od ispoljavanja fitotoksičnosti na usevu krompira.

Primena herbicida BUZZIN 70 WG

Usev Vreme primene – korov Vreme primene – usev sardžaj humusa Količina primene Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
Krompir pre nicanja posle sadnje a pre nicanja 1,5-3 % 0,75 kg/ha 200-400 42 dana Jednom
> 3 % 1,5 kg/ha
do faze 6 listova razvijenih 5-8 listova (faze 15 (105)-18(108) BBCH-skale) 1,5-3 % 0,5 kg/ha
> 3 % 0,75 kg/ha
Soja pre nicanja posle setve a pre nicanja 1,5-3 % 0,5 kg/ha 200-400 OVP Jednom
> 3 % 0,75 kg/ha

Download: