DOXA je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih jednogodišnjih i višegodišnjih korova u usevu kukuruza.

Optimalno vreme za tretiranje herbicidom DOXA je na temperaturi između 10°C i 25°C. Ne tretirati u vreme kada se očekuju noćni mrazevi. Obratiti pažnju na razvojnu fazu kukuruza jer kašnjenje u primeni može izazvati fitotoksičnost na usevu.

U cilju proširenje spektra delovanja na uskilisne korove preporučuje se primena sa herbicidom DOBLO.

Primena herbicida DOXA

Usev Količina primene Vreme primene – korov Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
Kukuruz 0,6 l/ha posle klijanja i nicanja korova (2-4 lista) faza od 3 do 5 listova (13-15  BBCH skale) 200-400 OVP jednom

Download: