GOLF je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza.

Ne prekoračivati navedenu količinu primene zbog mezotrion koji može da ima uticaj na šećernu repu u plodoredu. Rezidualno svojstvo herbicida GOLF obezbeđuje zaštitu kukuruzu od korova u početnim fazama rasta kada je najosetljiviji.

 GOLF je herbicid na bazi dve aktivne supstance: S-metolahlor i mezotrion, čiji različiti mehanizmi i spektri delovanja se međusobno dopunjuju te pružaju zaštitu kukuruzu od samog starta za rano suzbijanje korova.

Primena herbicida GOLF

Usev Količina primene Vreme primene – korov Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
Kukuruz 3,75 l/ha pre nicanja korova posle setve a pre nicanja useva 200-400 OVP jednom

Download: