HURRICANE je neselektivni (totalni) herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u zasadima jabuke i vinove loze, na strništima i ne poljoprivrednim površinama i desikant u usevu suncokreta.

Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. Veće količine preparata se primenjuju pri jačem intenzitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama porasta korova, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa većim količinama vode.

Primena herbicida HURRICANE

Usev / Zasad Količina primene U cilju suzbijanja / primena: Vreme primene Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
na strništima 2 – 3 l/ha jednogodišnjih korova u vreme intenzivnog porasta korova 150-200 dva puta
sa intervalom od 60
4 – 6 l/ha višegodišnjih korova
vinova loza 2 – 3 l/ha jednogodišnjih korova do početka rasta izdanaka ili posle berbe 150-200 OVP dva puta
sa intervalom od 60
4 – 6 l/ha višegodišnjih korova
jabuka 2 – 3 l/ha jednogodišnjih korova do početka rasta izdanaka ili posle berbe 150-200 OVP dva puta
sa intervalom od 60
4 – 6 l/ha višegodišnjih korova
suncokret 2 – 5 l/ha za desikaciju lista kada sadržaj vlage dostigne 20-30% 150-250 10 dana za 2 l/ha
14 dana za 5 l/ha
jednom u toku godine na istoj površini
na ne poljoprivrednim površinama 5 – 7 l/ha totalni herbicid i arboricid tokom intenzivnog porasta korova do pune faze cvetanja 250-300 dva puta
sa intervalom od 60

Download: