JUPITER 300 SL je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe, kukuruza i crnog luka iz arpadžika. Apsorbuje se lišćem i korenom.

JUPITER 300 SL translokacioni herbicid, biljka ga brzo usvaja korenom i lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. Kod osetljivih korovskih biljaka klopiralid stimuliše proizvodnju etilena koji prouzrokuje karakteristične epinastične simptome.

Primena herbicida JUPITER 300 SL

Usev Količina primene Vreme primene – korov Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
Šećerna repa  0,2-0,4 l/ha u fazi od 2 do 6 listova
za palamidu od faze rozete do 10-15 cm visine
2 do 4 lista
(faze 12-14 BBCH skale)
200-400 OVP jednom
Kukuruz 0,2-0,3 l/ha u fazi od 2 do 6 listova
za palamidu od faze rozete do 10-15 cm visine
2 do 4 lista
(faze 12-14 BBCH skale)
200-400 70 dana jednom
Crni luk 0,3-0,4 l/ha u fazi od 2 do 5 listova posle rasađivanja u fazi prvog do drugog lista
(faze 11-12 BBCH skale)
200-400 70 dana jednom

Download: