KRIM je selektivni sistemični herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korovskih vrsta u usevu šećerne repe i suncokreta.

Niže količine sredstva primjenjuju se na korove u ranijim fazama rasta. Najbolji rezultati postižu se primenom na korove u aktivnom rastu. Za efikasnije suzbijanje višegodišnjih korova preporučuje se međuredna obrada i usitnjavanje rizoma. Može doći do smanjivanja efikasnost sredstva u nepovoljnim uslovima (suša, niske temperature).

Primena herbicida KRIM

Usev Količina primene Vreme primene – korov Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
Šećerna repa 0,4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u fazi intenzivnog porasta (2-5 listova) od 2-6 lista (faze 12-16 BBCH-skale) 200-400 OVP jednom
0,6 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova iz semene
1,0 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova iz rizoma
Suncokret 0,4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u fazi intenzivnog porasta (2-5 listova) od 2-5 listova (faze 12-14 BBCH-skale) 200-400 OVP jednom
0,6 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova iz semene
1,0 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova iz rizoma

Download: