MEMFIS je selektivni sistemični translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe i uljane repice. Apsorbuje se lišćem i korenom.

MEMFIS translokacioni herbicid, biljka ga brzo usvaja korenom i lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. Kod osetljivih korovskih biljaka klopiralid stimuliše proizvodnju etilena koji prouzrokuje karakteristične epinastične simptome.

Primena herbicida MEMFIS

Usev Količina primene Vreme primene – korov Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
Šećerna repa  0,2-0,4 l/ha u fazi od 2 do 6 listova
za palamidu od faze rozete do 10-15 cm visine
2 do 4 lista
(faze 12-14 BBCH skale)
200-400 OVP jednom
Uljana repica 0,2-0,3 l/ha u fazi od 2 do 6 listova
za palamidu od faze rozete do 10-15 cm visine
u fazi od 2 do 4 lista ili do 10-15 cm visine (do faze 12 BBCH skale) 200-400 OVP jednom

Download: