MIGHTY je selektivni translokacioni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu. Apsorbuje se preko lista i korenom.

MIGHTY se primenjuje sa 0.1% okvašivača MAGIS

Preporučuje se primena herbicida MIGHTY u ranijim fazama rasta kukuruza u fazi od 2 do 3 lista, odnosno kada su korovi u ranijim fazama razvoja jer su tada osetljiviji na delovanje ovog preparata. Zbog produženog delovanja ovog herbicida preko zemljišta postiže se duži period delovanja na korove.

Primena herbicida MIGHTY
Usev Količina primene Vreme primene – korov Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
Kukuruz 0,25 l/ha od 2 do 6 listova od 2 do 8 listova (faze 10-18 BBCH skale) 200-400 OVP jednom

Download: