Quick 5% EC je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid namenjen za suzbijanje travnih korova u usevu soje, suncokreta, šećerne repe i krompira.

U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja. Ne sme se primenjivati u semenskom krompiru.

Primena herbicida QUICK 5% EC

Usev Količina primene Vreme primene – korov Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
Soja Suncokret 1,0 l/ha u fazi 3 lista u usevu soje samo pre cvetanja
u  usevu suncokreta posle nicanja bez obzira na fazu razvoja
200-400 soja: 77 dana
suncokret: obezbeđena vremenom primene
jednom
1,5 l/ha u fazi 6 listova
2 l/ha u fazi 3-6 listova
2,5-3-4 l/ha kada je pirevina obična (Agropyrum repens) repens visine 10-20 cm, divlji sirak (Sorghum halepense) iz rizoma u fazi 3-6 listova i zubača obična (Cynodon dactylon) visine 30cm
Šećerna repa
Krompir
1 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u fazi do 6 listova posle nicanja useva 200-400 šećerna repa: 77 dana
krompir: obezbeđena vremenom primene
jednom
1,5 l/ha
2,5 l/ha

Download: