RiNiDi WG je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza.

Tri aktivne materije omogućavaju da se u jednom tretmanu suzbiju dominantni korovi u kukuruzu. Preparat karakteriše doza u maloj količini primene i visoke selektivnost.

RiNiDi WG deluje na korovske vrste preko lista i korena. Najefikasniji je kada se primenjuje na korove u fazi intenzivnog porasta. Ne tretirati po vetrovitom vremenu i pri visokim temperaturama.

Primena herbicida RiNiDi WG

Usev Količina primene Vreme primene – korov Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
kukuruz 440 g/ha jednogodišnji korovi 3-5 listova a višegodišnji korovi 2-4 listova razvijenih 4-8 listova  (faze 14-18 BBCH skale) 200-400 OVP jednom

Download: