STEALTH je selektivni sistemični translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovski vrsta u usevu kukuruza i suncokreta.

STEALTH je zemljišni herbicid, usvaja se korenom i za aktivaciju je potrebna zemljišna vlaga. U proleće u slučaju dužih sušnih perioda, ukoliko korovi nisu nikli, odložiti primenu za kasnije. Rezidualno svojstvo preparata obezbeđuje delovanje na korove u dužem vremenskom periodu. Primeniti manje količine preparata na lakim zemljištima sa manjim sadržajem humusa a veće na humoznijim zemljištima.

Primena herbicida STEALTH

Usev Količina primene Vreme primene – korov Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
Kukuruz 1,4 – 1,5 l/ha u fazi klijanja i nicanja pre nicanja useva 200-400 OVP jednom
Suncokret 1,0 – 1,2 l/ha u fazi klijanja i nicanja pre nicanja useva 200-400 OVP jednom

Download: