VITORIOMOX je selektivni, sistemični translokacioni herbicid kontaktne i rezidualne aktivnosti za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u soji i IMI hibridima suncokreta.

VITORIOMOX je sistemični “post-em” herbicid za primenu isključivo u IMI hibridima suncokreta i soji. Brzo se usvaja i transportuje u nadzemni i podzemni deo korova. Ne primenjivati na temperaturama iznad 25 °C niti pri temperaturama ispod 10 °C. Optimalno vreme tretiranja za dikotiledone korovske vrste koje niču iz semena je u fazi 2-4 lista, a za monokotiledone korovske vrsta koji niču iz semena je u fazi 1-3 lista.

Primena herbicida VITORIOMOX

Usev Količina primene Vreme primene – korov Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
Soja 1,0-1,2 l/ha od nicanja do 2-4 lista od faze dvopera do drugog trolista (faze 11-13 BBCH skale) 200-400 35 dana jednom
Suncokret 1,2 l/ha od nicanja do 2-4 lista – od nicanja do razvijenog trećeg para listova (faze 05-15 BBCH skale)
– za suzbijanje volovoda od drugog do trećeg para listova (faze 12-18 BBCH skale)
200-400 OVP jednom

Download: