ASHETA je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje smotavca u zasadu jabuke i zlatice u usevu krompira.

Brzo se usvajana u biljku i ima dobru pokretljivost. ASHETA ima brzo inicijalno i ispoljava rezidualno delovanje. Na primenu ne utiče visoka temperatura vazduha.

Primena insekticida ASHETA

Usev / Zasad Količina primene Štetna vrsta Vreme primene Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja (interval)
Jabuka 0,025 % jabukin smotavc (Cydia pomonella) na početku piljenja prvih gusenica odnosno 600-1000 28 dana jednom (-)
Krompir 0,2-0,25 kg/ha krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) kada dominiraju mlađi uzrasti larvi (L1-L3) 200-400 14 dana jednom (-)

Download: