EMA je nesistemični insekticid sa translaminarnim kretanjem i digestivnim delovanjem za suzbijanje jabukinog smotavca u zasadu jabuke i pamukove sovice u usevu paprike.

EMA je insekticid sa digestivnim delovanjem i translaminarni kretanjem. Kontaktno delovanje preparata je slabo jer se brzo razlaže na svetlosti posebno pri jačem UV zračenju. Da bi se povećalo kontaktno delovanje preporučuje se dodavanje mineralnog ulja ili okvašivača. Preporučuje se i primena u večernjim časovima.

Primena insekticida EMA

Usev / Zasad Količina primene Štetna vrsta Vreme primene Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja (interval)
Jabuka 2,5-3 kg/ha jabukin smotavc (Cydia pomonella) -prvo pre početka piljenja gusenica u fazi pojave “crne glave“
-drugo od 10 do 14 dana nakon prvog i
600-1000 7 dana dva (10-14)
Paprika 1,5-2 kg/ha pamukova sovica (Helicoverpa armigera) -prvo u vreme pojave prvih gusenica a pre ubušivanja u plodove
-drugo od 7 do 10 dana posle prvog.
200-400 3 dana tri (7-10)

Download: