MIDO 20% SL je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje bele leptiraste vaši u zatvorenom prostoru u usevu paradajza.

Odlikuje se brzim i dugotrajnim delovanjem na štetne insekte. Brzo se usvaja preko lista i korena. U biljci se kreće bazipetalno, akropetalno i translaminarno. Nakon sušenja depozita na površini lista, materija ostaje u njegovoj unutrašnjosti i kontaktno delovanje je nakon toga daleko slabije. Zbog toga korisni insekti ne dolaze često u kontakt sa preparatom. Preparat može obezbediti i dugotrajnu zaštitu, jer ima rezidualno delovanje i do 30 dana. U zavisnosti od štetočine ima larvicidno ili adulticidno delovanje, ne deluje na jaja.

Primena insekticida MIDO 20% SL

Usev / Zasad Količina primene Štetna vrsta Vreme primene Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
Paradajz 0,5-0,6 l/ha belа leptirastа vaš (Trialeurodes vaporariorum) po pojavi prvih imaga 200-400 7 dana dva puta

Download: