TOP GUN je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje jabukinog smotavca u zasadu jabuke i pamukove sovice u usevu paprike.

TOP GUN je otporan na spiranje. Ukoliko padne kiša nakon sušenja depozita nema potrebe ponoviti tretman. Zbog svoje translaminarnosti (vezuje se za kutikulu biljaka) obezbeđuje produženu zaštitu useva i ispoljava ovi-larvicidno dejstvo (uništava jaja i larve insekata).

Primena insekticida TOP GUN

Usev / Zasad Količina primene Štetna vrsta Vreme primene Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja (interval)
Jabuka 0,33-0,5 l/ha jabukin smotavc (Cydia pomonella) na samom početku piljenja larvi, a pre ubušivanja u plodove 600-1000 7 dana dva (10-14)
Paprika 0,25 l/ha pamukova sovica (Helicoverpa armigera) po pojavi prvih gusenica (na početku piljenja larvi), a pre ubušivanja u stabljiku ili plod 200-400 1 dana dva (7-10)

Download: