NEXT je regulator rasta biljaka (retardant), povećava otpornosti ječma prema poleganju.

Poslednji tretman se može obaviti do faze pojave zastavičara, ali najbolji efekti postižu se tretiranjem do pojave drugog kolenca kada se može primeniti zajedno sa fungicidima. NEXT je regulator rasta tako da učvršćuje stabljiku, povećava masu korena, smanjuje visinu biljaka i razmaka između internodija što dovodi do povećanja otpornosti prema poleganju useva. Mehanizam delovanja je putem inhibicije proces biosinteze giberalina. Primenjuje se isključivo preventivno pre poleganja.

Primena regulatora rasta NEXT

Usev Količina primene Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
Ječam 0,4 – 0,6 l/ha u fazi od pojave prvog kolenca do zastavičara (BBCH 31-37) 200-400 35 dana jednom

Download: