TEBUSHA 6% FS je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za tretiranje semena pšenice i ječma radi suzbijanja prouzrokovača glavnice (Tiletia caries) i prugavosti lista (Pyrenophora graminea).

Ne dovodi do zastoja u porastu mladih biljaka i ne utiče na klijavost tretiranog semena. Tretirano seme apsorbuje aktivnu supstancu tokom bubrenja i klijanja tako da omogućuje zaštitu klice i mlade biljke do faze 2-3 lista od bolesti koje se prenose zemljištem i semenom.

Primena fungicida za tretiranje semena TEBUSHA 6% FS

Usev / Zasad Količina primene Utrošak vode Za suzbijanje prouzrokovača Vreme primene Karenca Maksimalan broj tretiranja
seme pšenice i ječma 50 ml/100 kg 500-1000 ml/100 kg glavnice (Tiletia caries) u toku dorade OVP jednom
prugavosti lista
(Pyrenophora graminea)

Download: