1. POJMOVI.
 1. Administrator je Sharda Cropchem Limited  with its registered office in Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India.
 2. Lični podaci – sve informacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice, koje se može identifikovati na jedan ili više načina za fizički, filozofski, generički, misaoni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet, ako takvi podaci omogućavaju identifikaciju Korisnika – IP opreme, podataka o lokaciji, Internet identifikatora ili informacija prikupljenih putem datoteka kolačića i drugih sličnih tehnologija.
 3. Politika privatnosti – ova politika privatnosti
 4. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije (GDPR).
 5. Internet stranica – veb stranica kojom upravlja Administrator, a koja funkcioniše u domenima shardacropchem.rs i mobilnim aplikacijama.
 6. Kolačića su male tekstualne datoteke snimljene na korisnikovoj elektronskoj opremi (računar, telefon, tablet itd.) tokom korišćenja Veb lokacije, omogućavajući snimanje i pronalaženje informacija koje Administrator ili drugi subjekti koji pružaju usluge Administratoru koriste u različite svrhe ( npr. analitičke ili statističke).
 7. Kolačići trećih lica – kolačići koje su postavili administratorski partneri putem Internet stranice.
 8. Korisnik – svako fizičko lice koje poseti Veb lokaciju ili koristi jednu ili više usluga ili funkcija Internet stranice, u korist kojih se mogu pružati elektronske usluge ili sa kojima se može zaključiti ugovor o elektronskim uslugama, u skladu sa Pravilima i odredbama zakona.
 1. UPOTREBA PODATAKA.
 1. Ova Politika privatnosti opisuje pravila korišćenja kolačića i drugih sličnih tehnologija prikupljenih od Korisnik prilikom posete Internet stranice.
 2. U vezi sa korisnikovim korišćenjem Internet stranice, Administrator prikuplja njegove podatke u onoj meri u kojoj je to potrebno za pružanje određenih ponuđenih usluga, kao i prikuplja informacije o korisnikovim aktivnostima pregledanja na Internet stranice, uključujući IP uređaja , podatke o lokaciji, Internet identifikator i informacije prikupljene putem kolačića i drugih sličnih tehnologija.
 3. Upotreba Internet stranice je moguća bez potrebe da Korisnik otvori korisnički nalog. Nije potrebno davanje ličnih podataka za registraciju tokom korišćenja Internet stranice. Ovi podaci mogu se dati na kontakt obrascu. Obrađeni podaci obuhvataju informacije o korišćenju Internet stranice.
 4. Davanje ličnih podataka nije zakonski uslov, naime. od Korisnika se zakonski ne zahteva da da svoje podatke. U svrhu kreiranja naloga na Internet stranici, označeni su obavezni podaci kao preduslovi za kreiranje korisničkog naloga. Neodavanje podataka označenih kao obavezni sprečava otvaranje kreiranje korisničkog naloga na Internet stranici i korištenje pojedinih funkcija Internet stranice, u skladu sa Pravilima Internet stranice.
 5. Kada Veb lokacija nudi dodatne funkcije, kao što je mogućnost naručivanja biltena (newsletter) ili komercijalne ponude, pravni osnov za obradu ličnih podataka biće ugovor između Korisnika i Administratora, koji se zaključuje prihvatanjem Politika privatnosti  čije izvršenje je predmet obrade ličnih podataka Korisnika.
 6. Administrator prikuplja podatke povezane sa aktivnošću, npr. vreme provedeno Internet stranici, tražene fraze, broj posećenih podstranica, podaci i lokacije posete.
 1. KOLAČIĆI I SLIČNE TEHNOLOGIJE.
 1. Prilikom posete Internet stranici, kolačići ili slične tehnologije se koriste da bi se korisniku obezbedio pristup Internet stranici, kako bi se olakšalo njegovo funkcionisanje, a takve informacije se takođe koriste za pamćenje postavki korisnika (npr. Izbor fontova, kontrast, prihvatanje Politike privatnosti), za održavanje sesije Korisnika (npr. nakon prijavljivanja), za pamćenje lozinke (uz pristanak), za prikupljanje podataka o uređaju Korisnika i njegovoj / njenoj poseti, u cilju osiguranja sigurnosti, kao i za analizu poseta i prilagođavanje sadržaja.
 2. Informacije dobijene putem kolačića i sličnih tehnologija ne kombinuju se sa ostalim podacima korisnika Internet stranice, niti ih administrator koristi za identifikaciju korisnika.
 3. Tehnologije slične kolačićima uključuju, između ostalog, lokalno skladištenje podataka, skladištenje sesija, funkcionišu na sledeći način: tehnologija koja koristi poseban deo memorije internet pregledača, a koristi se za čuvanje podataka zabeleženih prilikom posete Internet stranici.
 4. Koriste se dve vrste kolačića ili sličnih tehnologija s u odnosu na njihovu trajnost:
  1. kolačići sesija – kolačići koji se čuvaju na korisničkom uređenju dok se korisnik ne odvaja ili dok ne pušta veb lokaciju,
  2. trajni kolačići – kolačići sačuvane na korisnikovom uređaju dok ih korisnik ne izbriše ili dok ne istekne datum naznačen u atributima kolačića.
 5. Administrator i drugi subjekti koji pružaju usluge u korist administratora (npr. Analitičke i statističke usluge) koriste kolačiće u različite svrhe, koje se mogu podeliti u sledeće kategorije:
  1. Kolačići potrebni za korišćenje Internet stranice:
   • Kolačići koje je korisnik uneo na Internet stranicu od strane Korisnika (identifikator sesije) tokom trajanja sesije,
   • kolačići za potvrdu identiteta koji se koriste za usluge koje zahtevaju potvrdu identiteta tokom trajanja sesije,
   • bezbednosni kolačići usmereni na korisnika, npr. koristi se za otkrivanje zloupotreba autentifikacije,
   • kolačići sesije multimedijalnog uređaja (npr. Fleš “flash” kolačići), za vreme trajanja sesije;
  2. Cookie funkcjonalne, ułatwiające korzystanie z serwisu:
   • kolačići za prilagođavanje korisničkog interfejsa tokom trajanja sesije ili nešto duže
   • kolačića koji se koriste za praćenje kretanja na Internet stranici, tj. Analitika podataka – to su datoteke koje se koriste za analizu načina na koji korisnik koristi Internet stranicu, za kreiranje statistike i izveštaja o funkcionisanju Internet stranice.
 6. Administrator koristi kolačiće nezavisnih proizvođača u sledeće svrhe:
  1. za predstavljanje multimedijalnih sadržaja na Internet stranici, koji se preuzimaju sa spoljne Internet stranice www.youtube.com [cookie manager: Google Inc. based in the USA].
  2. Prikupljanje opštih i anonimnih statističkih podataka putem analitičkih alata: Google Analytics [cookie manager: Google Inc. based in the USA].
 7. Korišćenje veb stranice bez promene podešavanja internet pretraživača, tj. uz podrazumevano prihvatanje kolačića i sličnih tehnologija znači pristanak na njihovu upotrebu u gore navedene svrhe.
 8. Administrator dobijene informacije ne koristi u marketinške svrhe.
 9. Korisnik može u bilo kom trenutku da promeni podešavanje kolačića ili sličnih tehnologija promenom podešavanja privatnosti u pretraživaču ili aplikaciji ili promenom podešavanja svog naloga na Internet stranici, međutim, takva promena može rezultirati nedostatkom pristup nekim funkcijama Internet stranice.
 10. Promena podešavanja privatnosti je moguća izborom odgovarajuće opcije u podešavanjima pretraživača ili aplikacije. U slučaju najpopularnijih internet pretraživača, Korisnik može sam upravljati podešavanjima privatnosti, uključujući kolačiće, posebno prihvatanjem kolačića, promenom podešavanja kolačića i blokiranjem ili brisanjem kolačića. Način i obim promena podešavanja privatnosti zavise od vrste ili verzije pretraživača ili aplikacije koju Korisnik koristi. Detaljne informacije u vezi sa promenama postavki privatnosti dostupne su na Internet stranicama tih dobavljača internet pretraživača.
 1. SVRHA I ZAKONSKA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA.

Administrator obrađuje lične podatke korisnika da bi:

 1. Da obezbediti pristup Internet stranici – u skladu sa Članom 6(1)(b) GDPR
 2. poštuje zakonske obaveze – u skladu sa Članom 6(1)(c) GDPR
 3. ostvariti legitimne interese administratora ili treće strane– u skladu sa Članom 6(1)(f) GDPR
  1. upućivanje naznačenih korisnika obaveštenjima o zanimljivim ponudama ili sadržajima putem elektronske komunikacije, posebno putem e-pošte, pod uslovom da je Korisnik izrazio odgovarajuću saglasnost,
  2. otkrivanje i uklanjanje bilo kakvih zloupotreba,
  3. interne svrhe povezane sa pružanjem usluga i obavljanjem poslovne aktivnosti, uključujući dokazne, analitičke i statističke svrhe.
 1. LIČNI PODACI PERIOD UPOTREBE.
 1. Lični podaci će se obrađivati dok se nalog ne ukloni sa veb lokacije, a potom:
  1. za vreme predviđeno za ispunjenje obaveza koje proizilaze iz odredbi zakona,
  2. do isteka zastare, kao i do okončanja parničnog, izvršnog, upravnog i krivičnog postupka koji zahteva obradu podataka, a u slučaju pomirenja – sve dok se ne dostigne pomirenje ili se ne povuče zahtev, odnosno šta se pre postigne.
 2. Korisnik može sam izbrisati kolačiće sa svoje opreme. Da biste uklonili kolačiće sa korisničke elektronske opreme (računar, telefon, tablet itd.), Treba izbrisati keš memoriju internet pretraživača i kolačiće. Proces brisanja keš memorije i kolačića treba izvršiti u podešavanjima internet pretraživača. Podešavanja se mogu razlikovati, u zavisnosti od internet pretraživača i njegove verzije.
 1. PRAVA KORISNIKA.
 1. U pogledu obrade ličnih podataka, Korisnik ima pravo na:
  1. ispravka ličnih podataka – ako je tokom prikupljanja podataka došlo do greške ili ako su se podaci promenili, Korisnik ima pravo da pruži tačne i ažurne podatke, a Administrator će ih morati ispraviti ili ažurirati,
  2. pristupiti ličnim podacima – Korisnik može da iskoristi ovo pravo ako želi da zna koji se podaci obrađuju.
  3. brisanje ličnih podataka – ako Korisnik utvrdi da podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhu zbog koje su prikupljeni, Korisnik ima pravo da zahteva od administratora njihovo brisanje,
  4. ograničenje obrade – ako Korisnik sumnja da Administrator pravilno obrađuje lične podatke, može podneti zahtev za ograničenje obrade,
  5. prenosivost podataka – Korisnik može da primi i prenese od administratora do drugog entiteta lične podatke dostavljene administratoru,
  6. prigovoriti obradi ličnih podataka na osnovu legitimnih interesa koje administrator ili treća strana sprovodi, uključujući profilisanje, iz razloga povezanih sa određenom situacijom, i usprotiviti se obradi podataka u svrhu direktnog marketinga,
  7. povući saglasnost u bilo kom trenutku – Korisnik ima pravo da povuče saglasnost koju je prethodno dao u bilo kom trenutku bez navođenja razloga; povlačenje saglasnosti nema povratno dejstvo.
 2. Da bi se podneo zahtev za ispunjenje prethodno navedenih prava, potrebno je dostaviti odgovarajuću nalog na adresu: eu.sales@shardaintl.com; Administrator ima pravo da utvrdi identitet Korisnika, ali ne sme da otkrivana podatke o Korisniku trećim licima. U slučaju da Korisnika nema  otvoren korisnički nalog na Internet stranice, Administrator nema mogućnost da verifikuje identitet Korisnika, jer se podaci koji se obrađuju odnose samo na informacije o korišćenju Internet stranice registrovanih korisnika, I nema informaciju vezanu za identitet Korisnika.
 3. Administrator neće donositi nikakve automatizovane odluke u vezi sa Korisnikom, uključujući odluke koje su rezultat profilisanja.
 4. Korisnik može podneti žalbu koja se odnosi na obradu ličnih podataka nadzornom organu uključenom u zaštitu ličnih podataka kod nadležnih organizacija R. Srbije.
 5. Korisnik ima prvo, ne podleže automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koja proizvodi pravne efekte a koji se odnose na nju ili njega ili značajno utiče na nju ili njega.
 1. PRIMAOCI PODATAKA.

Lični podaci korisnika mogu se preneti u sledeće kategorije primalaca:

 1. subjekti koji pružaju usluge administratoru neophodne za postizanje svrhe obrade, uključujući IT dobavljače,
 2. subjektu koji pruža tehničku, organizacionu ili savetodavnu podršku.
 1. PRENOS PODATAKA.

Administrator ne namerava da prenosi lične podatke trećoj zemlji ili međunarodnim organizacijama.

 1. SIGURNOST LIČNIH PODATAKA.

Administrator osigurava sigurnost podataka u vezi sa:

 1. adekvatnost podataka svrsi (količina podataka i obim obrade),
 2. pristup ličnim podacima,
 3. period tokom kojeg će se lični podaci čuvati.
 1. KONTAKT PODACI.

Sve zahteve, izjave i prepisku u vezi sa ličnim podacima treba poslati e-poštom na adresu: eu.sales@shardaintl.com.