SHUB 80 WG je kontaktni fungicid sa protektivnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova u zasadima jabuke.

Ukoliko padne kiša u roku manjem od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena, te se preporučuje ponavljanje tretmana. SHUB 80 WG utiče na poboljšanje obojenosti plodova i saniranje posledica grada na plodove, gde u kombinaciji sa aminokiselinama pospešuje njihovo zaceljenje.

Primena fungicida PRIMUS

Usev / Zasad Količina primene Za suzbijanje prouzrokovača Vreme primene Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja (interval)
Jabuka 1,5-1,8 Kg/ha čađava pegavosti lista i krastavost plodova  (Venturia inequalis) od faze mišjih ušiju (faze 54 BBCH skale) pa sve do 21 dan pred berbu 1.000 21 dan nije ograničen
(7-10)

Download: