ATOS je selektivni translokacioni (sistemični) herbicid, namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. Inhibitor acetolaktat sinteze (ASL).

Radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove ATOS se može mešati sa većinom herbicida za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu kao što su: ALADIN, ARION PRO i MAZA.

Ne primenjivati organofosforne insekticide 7 dana pre i 4 dana posle primene nikosulfurona. Korovske biljke usvajaju ATOS kontaktno preko lisne mase ali i preko korena ukoliko ima dovoljno vlage u zemljištu nakon čega se brzo translocira ksilemom i floemom. Ukoliko nakon tretmana nastupi naglo zahlađenje ili duži sušni period može doći do retrovegetacije. Formulisan je u obliku koncentrovane suspenzije (SC) na bazi ulja biljnog porekla koje povećava usvajanje.

Primena herbicida ATOS

Usev Način primene Količina primene Vreme primene – korov Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksi- malan broj tretiranja
Kukuruz jednokratno 0,75 – 1,50 l/ha 1-3 lista (uskolisni) 15-25 cm (višegodošnji) 3-7 listova (fenofaze 12-17 BBCH skale) 200-400 OVP jedanput
dvokratno 1,0 + 0,5 l/ha ili 0,75 + 0,75 l/ha – prvo tretiranje 2-4 lista a divlji sirak tek iznikao -drugo kada su se jednogodišnji regenerisali a divlji sirak visine 15-25 cm 3-7 listova (fenofaze 12-17 BBCH skale) 200-400 OVP dva puta
u dvokratnoj primeni “split” aplikaciji

Download: