FUSIFOR je selektivni tanslokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u usevu šećerne repe i suncokreta.

Korovi su osetljiviji su u ranijim fazama razvoja. FUSIFOR je translokacioni herbicid, što znači da nakon primene korovske biljke apsorbuju i transportuju aktivnu materiju do mesta delovanja. Kako bi se obezbedilo da korovske biljke usvoje što više preparata podesiti prskalicu da izbacuje sitne kapi u cilju što bolje pokrivenost lisne mase. U stresnim uslovima, posebno nakon dugotrajne suše korovske biljke slabije usvajaju herbicid pa se preporučuje odložiti primenu za kasnije nakon padavina. Za što bolje suzbijanje višegodišnjih korova preporučuje se međuredna obrada i usitnjavanje rizoma najmanje 21 dan pre primene. Optimalno delovanje ovog herbicida je na temperaturama između 10 i 25°C.

Primena herbicida FUSIFOR

Usev Količina primene Vreme primene – korov Vreme primene – usev Utrošak vode l/ha Karenca Maksimalan broj tretiranja
Šećerna repa 1 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u fazi intenzivnog porasta (3-5 listova) od 2-4 lista (faze 12-14 BBCH-skale) a najkasnije do pred cvetanje 200-400 70 dana jednom
1,5 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova
Suncokret 1 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u fazi intenzivnog porasta (3-5 listova) od 2-5 listova (faze 12-14 BBCH-skale) a najkasnije do pred cvetanje 200-400 OVP jednom
1,5 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova

Download: